Αρχική ΕνημέρωσηΑνακοινώσεις Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του επιμελητήριου Καστοριάς στο πλαίσιο της πράξης Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του επιμελητήριου Καστοριάς στο πλαίσιο της πράξης Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

από inconcept
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του επιμελητήριου Καστοριάς στο πλαίσιο της πράξης Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: «Ενδυνάμωση δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164, το Επιμελητήριο Καστοριάς προβαίνει στη συγκρότηση Προσωρινών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις θα μπορούν να το κάνουν, άπαξ, μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων ήτοι μεχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ωρα 23:59. Οι αντιρρήσεις/ενστάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Επιμελητήριο Καστοριάς, στο e-mail kastoriakatartisi@gmail.com υπόψη:

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» με κωδικό ΟΠΣ 6001164.

Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει πρώτα το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί ηλεκτρονικά στον κάθε αιτούντα.

Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτηθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα.

Η Επιτροπή Ενστάσεων καλείται να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων. Μετά την εξέταση τυχόν αντιρρήσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων προχωρά στην Κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Ωφελούμενων και δημοσιοποιεί το σχετικό Μητρώο στην ιστοσελίδα του Επιμελητήριου Καστοριάς (https://www.kastoriachamber.gr) και του Έργου (https://www.katartisi-kastoria.gr).

Σημείωση: Οι ενστάσεις για να είναι έγκυρες θα πρέπει να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail kastoriakatartisi@gmail.com και να αναγράφουν τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ).

Για τα προσωρινά αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Ελπίζουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα