Αρχική Ενημέρωση Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας έργου: «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας» με κωδικό ΟΠΣ 5030687

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας έργου: «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας» με κωδικό ΟΠΣ 5030687

Το Επιμελητήριο Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας» με κωδικό ΟΠΣ 5030687 που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3262/26-10-2018 (ΑΔΑ:Ω7597ΛΨ-ΜΗΜ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. Πρωτ. 1982/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΞΝ7ΛΨ-ΩΞΤ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ), έχοντας υπόψη την από 29.09.2021 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.3/03.11.2021 ) για την στελέχωση της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 09.11.2021 μέχρι και την Παρασκευή 26.11.2021 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kastcham@otenet.gr

ΕΣΠΑ

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Ελπίζουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα