Αρχική Αρχική Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης»

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης»

Το Επιμελητήριο Καστοριάς προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με τίτλο: «Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης». Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.400,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 48.856,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία:

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Ελπίζουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα